Thaiboxning

Det är från Thailand som kampsporten vid namn thaiboxning härstammar, denna sport tillhör fullkontaktgenren.Ursprungligen, långt tillbaka i tiden, var kampen det system för närstrid som armén i Thailand använde sig av, på den tiden kallades kampsystemet Muay Boran. Då fanns det också vapen med i bilden, något som nu helt har försvunnit genom de moderna tävlingsregler som har tagits fram med tiden.I en match i modern thaiboxning är kast, slag, knän och sparkar tillåtna. I en del länder är också armbågar tillåtna, dock inte i alla. Matchens längd är fem ronder på vardera tre minuter. De enda skydd som används är tandskydd, suspensoar och handskar.I jämförelse med andra typer av kampsport, skiljer sig thaiboxningen en hel del från de övriga, detta på grund av teknikerna är enkla och få. Istället för att bestå av många olika tekniker är thaiboxningen mer fokuserad på grunderna och den fysiska kondition som utövarna är i.I dagens läge finns det i Sverige mycket goda möjligheter att utöva thaiboxning med stor säkerhet och på en, för var och en, passande nivå. Sverige har visat sig vara en framgångsrik nation när det gäller denna kampsport och har genom åren skördat många medaljer världen över både bland amatörer och proffs.