Om olyckan är framme

Skador och olyckor är vanliga inom alla sporter, och inte minst inom kampsport. Budo, Jujutsu, Karate och Judo är kanske inte de mest våldsamma sporterna som finns, men kan samtidigt skada saker i kroppen som man inte tänker på. När det kommer till vuxna som tränar finns det alltid risk för att olika sjukdomar och skador som funnits där från början ska blomma ut, då kroppen kan komma att påfrestas mycket när man utövar sport.Defibrillators

Hjärtstartare kan rädda liv

Hjärtstopp, hjärtinfarkt och hjärtattack är alla relativt vanliga åkommor i Sverige som alla kan leda till hjärtstopp. Om hjärtat står stilla för länge riskerar man att dö av syrebrist då man samtidigt slutar andas. Plötsligt hjärtstopp drabbar 10 000 svenskar varje år, varav endast 600 överlever. Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att det finns en hjärtstartare till hands, eftersom när en sådan här situation uppstår, är skillnad mellan liv och död endast några sekunder.Hjärtstartare kan därför rädda många liv. Om det inte finns en hjärtstartare kan det också vara till hjälp om någon som närvarar har utbildning i HLR – hjärt- och lungräddning – då det är viktigt att detta sätts igång inom en minut efter att någon fått plötsligt hjärtstopp.

Vilka kan drabbas?

När unga personer tränar kampsport är de vanligaste skadorna olika typer av skallskador, brutna ben eller inre blödningar som är problemet. Hjärtstopp och olika typer av hjärtproblem är oftast något som inträffar äldre personer, ju högre ålder desto större risk. Dock finns det fall där barn fått problem med lungor eller hjärta och där en vuxen behövt utöva hjärt- och lungräddning på ett barn. Det som är viktigt att tänka på då är att inte använda samma kraft som vid HLR för vuxna. En hjärtstartare kan dock anpassas för både barn och vuxna.