Judo

Judo – Den mjuka vägen. I Judo förekommer inte sparkar och slag, till skillnad från karate och jujutsu.  Man besegrar sin motståndare genom att kasta och/eller hålla fast motståndaren med ett halslås eller armlås. 

 

Historia

Judos grundare är Jigogo Kano. Han hade nått hösta nivå av flera olika jujutsu-stilar redan vi 22 års ålder. 1882 grundade Jigogo Kano en egen skola, Kodokan Judo. Vid denna tid hade samurajklassen precis avskaffats, så många jujutsu skolor slog igen. Syftet med den nya skolan var att bevara de olika jujutsu-skolornas tekniker, samla dem inom ett gemensamt system som byggstenar för en sport som lämpade sig för både fysisk ovh mental fostran. I början fick bara män  träna judo men 1926 fick även kvinnor träna på Kodokan. Judo blev populärt utanför Japan efter andra världskrigets slut. Idag är det en olympisk sport.

Judogi

Judodräkten kallas Jugodi och består av en jacka, byxor och ett bälte. Tyget är kraftigt för att klara alla ryck som den utsätts för. Traditionellt är dräkten vit men i europeiska tävlingar används även blå dräkter för att kunna särskilja de tävlande.

Tävling

Män och kvinnor tävlar var för sig även om de oftast tränar tillsammans. De tävlande delas även upp efter hur mycket de väger men däremot spelar bältesgraden ingen roll. Det finns tre domare, en på mattan och två kantdomare i var sitt matthörn.

Regler. Traditionella regler syftar till att undvika skador och kräver korrekt uppförande. Nyare regler har tillkommit för att göra sporten intressantare att titta på. Om någon är inaktiv eller använder otillåtna tekniker tilldelas straff. Om poängställningen är oavgjord vid matchens slut avgörs det hela med Golden Score. Det är som sudden death, första tävlande som får poäng vinner. Om ingen av de tävlande får något poäng under denna Golden Score så avgör domarna vem som vinner genom röstning.

 Poäng. Det finns olika poäng: Ippon – 10, Waza-Ari – 7 och Yuko – 5. I en Judomatch är målet att vinna matchen med Ippon. Ett högre poäng vinner alltid över de lägre , oavsett hur många av de lägre poängen en spelare har. Om man gör ett perfekt kast eller gör en fasthållning i 25 sekunder får man en Ippon. Man kan även tvinga motståndaren att ge upp genom ett hals eller armlås.