Budo

Sport är något som ofta entusiasmerar människor. Det spelar ingen roll om man utövar den själv eller om man nöjer sig med vardagsmotion och att se hjältarna göra upp på TV – det är i alla fall en stimulerande sysselsättning. Budo som sammanfattar japansk kampsport har både gammal och ung nytta av sig att lära.

Det finns många gamla fina kampsporter som har bra föreningar i Sverige. Budo är samlingsnamnet för många japanska kampsporter som idag är mycket populära i Sverige. Hit hör sporter som judo, karate och jujutsu för att nämna de mest kända. Hit hör också varianter av japansk kampsport som iaido, kendo och shorinjikempo. Några av dem inkluderar redskap av olika sorter medan andra mer litar till kroppens möjligheter.

Man kan tycka att kampsporter hör ungdomen till och då allra helst unga pojkar, men så är verkligen inte fallet. De gamla japanska sporterna erbjuder mycket bra träning även för äldre kroppar och ger en kroppskontroll och koncentration som är värdefull i alla åldrar. Det kan också vara skönt att veta att man har någon möjlighet till försvar när man vandrar hem genom parken en sen kväll. Judo och karate, som är de japanska sporter som man ofta kan hitta kurser i, ger träningsmöjligheter som ger bra kondition och vighet.

Inom budo har man en filosofi som dels är hämtad från samurajernas hederskodex. Man anser att den går ut på att den som tränar budo ska genom träningen bli en ädlare människa.

 Gradering

Inom de flesta budoarter använder man sig av graderingar. Svartbältesgrader kallas dangrader och de lägre graderna kallas kyugrader, dessa utmärks med färgade bälten. Graderingssystemet kommer från judons grundare, Jigoro Kano. Kano tillämpade graderingssystemet på sina judoelever genom att  låta de skickligaste elverna bära svarta bälten. Senare delades nivåerna under svarta bältet in och man införde färgade bälten. Detta graderingssystem har sedan spridits till all modern budo och även andra kampsporter som inte har sitt ursprung i Japan.